Algemene Cursusvoorwaarden

Reglement avondopleiding / cursussen

Het KappersKollege Vlaardingen verzorgt in de avonduren leuke cursussen en opleidingen. Het gaat hierbij om kleine groepen van maximaal 12 cursisten. Op deze manier leert u op een ontspannen praktijkgerichte manier de kneepjes van het vak. En wordt de aandacht per cursist goed verdeelt.

Aanmeldingen / Betalingen
Het inschrijfgeld voor de cursus /opleiding moet bij inschrijving voldaan zijn. Als u via onze site de inschrijving heeft gedaan dan zal u hier een factuur van ontvangen als bewijs van inschrijving.
Tijdens onze informatieavonden over de cursus / opleiding kunt het inschrijfgeld voldoen bij inschrijving van een cursus / opleiding.
De kosten voor het materiaal moeten voor de eerste les zijn voldaan.
Het lesgeld voor de 10 en 8 weekse cursus moet voor de eerste les zijn voldaan.Voor het lesgeld van de Introductiecursus moet u een machtiging invullen zodat er 8 termijnen van uw bank /of giro afgeschreven kunnen worden.
Bij afzegging vervalt het inschrijfgeld.
Wilt u op de wachtlijst geplaats worden, dan blijft uw inschrijfgeld bij inschrijving van kracht.

Lessen
De lessen worden in de avonduren gegeven van 19:00 – 22:00 uur. Er kunnen geen lessen worden ingehaald. Tijdens de feestdagen en schoolvakanties zijn er geen lessen.

Modellen
In het begin van de cursus zal er gewerkt worden op een oefenhoofd, naarmate de cursus / opleiding vordert zal gebruik worden gemaakt van modellen. De cursist(e) is verplicht na opdracht van de docent een model mee te nemen.
Het KappersKollege Vlaardingen is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade die is toegebracht door de cursist(e) aan kleding, materiaal. Zowel bij de cursist(e) als bij de behandelde modellen.

Materialen
De materialen zullen op de eerste cursusavond worden uitgereikt. De cursist dient deze materialen te controleren en eventuele gebreken te melden. Hierna is de cursist zelf verantwoordelijk voor de materialen.

Absentie
Voor een goed opleidingsresultaat en voor het succesvol afsluiten van de cursus / opleiding dient u voldoende aanwezig te zijn. Dat is uw eigen verantwoording. De docent houdt uw absentie bij, bij te weinig lessen kan er geen certificaat uitgereikt worden.
Bij de 9 maanden opleiding kunnen gemiste lessen, ongeacht de reden niet ingehaald worden.
Verhindering van de les dient telefonisch opgegeven te worden tussen 18:45 – 19:00 uur.

Roken
In het leslokaal is roken niet toegestaan.

Overige informatie
De introductiecursus start in september / oktober.
De overige cursussen starten in februari, september en/of oktober.

Voor meer informatie:
KappersKollege Vlaardingen
Hoogstraat 159
3131 BB Vlaardingen

tel: +31 (0)10 434 2165 ( woensdag, donderdag en vrijdag en op cursusavonden na 19:00 uur ) of
tel: +31 (0)10 426 8289 ( vragen naar Mw. K. van Wijk )