Privacy Policy

Dit is de website van www.www.kapperskollegevlaardingen.nl.nl
Ons bedrijfsadres is Lange Kerkstraat 17 – 19, 3111 NN SCHIEDAM
Ons postadres is Lange Kerkstraat 17 – 19, 3111 NN SCHIEDAM
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is ***********
Ons B.T.W.-nummer is NL **************

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw
domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
– uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
– uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
– alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld
onderzoeksinformatie en/of site-registratie)


De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere
organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd
wordt door een Internet server en dat zich op de vaste schijf van uw computer
installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en
bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
– het registreren van NAW gegevens na het plaatsen van een bestelling


We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij
altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden
binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld
financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde
server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt
op onze site (pop-up).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het
onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij
ontvangen op onze site.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
– Per email: info@haarimport.nl
– Per telefoon: 010-4262871
– Per brief: Lange Kerkstraat 17 – 19, 3111 NN SCHIEDAM


Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u
contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.


Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie
ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
Als u ons via het web uw postadres meedeelt,
– kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en
diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met
ons opnemen op het hierboven vermelde adres.


Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen
telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de
bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes
(meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de
Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die
nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij
contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe
doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement
voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw
deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle
informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie,
gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele
onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw
persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen
op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem
dan contact op met
– ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres